U bevindt zich hier: Home > Nieuws > Noodpakket banen en lonen

Noodpakket banen en lonen

Werktijdverkorting

Het kabinet heeft een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) ingevoerd.

Dat houdt voor werkgevers in dat bij een omzetverlies van tenminste 20% voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming loonkosten kan worden aangevraagd bij het UWV tot maximaal 90% van de loonsom.

De werknemers wordt 100% loon doorbetaald, eventueel is deze periode daarna met nog eens 3 maanden te verlengen.

De regeling voorziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De UWV gaat dit eventueel bevoorschotten en er wordt achteraf vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies is.

Er wordt nog gewerkt aan aanvraagmogelijkheden op dit moment (18 maart) is dat nog niet mogelijk.

Daarnaast zijn er adviseurs aan Becon verbonden die naar behoefte werkzaamheden verrichten vanuit de regio:

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen (zzp-ers) is er een voorziening getroffen die ge├źnt is op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Deze voorziening wijkt af van de reguliere regeling hetgeen inhoudt dat er geen toets op levensvatbaarheid wordt toegepast, er wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.

De aanvraag moet ingediend worden bij de gemeente.

Daarnaast zijn er adviseurs aan Becon verbonden die naar behoefte werkzaamheden verrichten vanuit de regio:

De actuele toetsnormen vindt u op onze downloadpagina.