U bevindt zich hier: Home > Nieuws > Huurovereenkomst auto voorkomt bijtelling privégebruik auto niet

Huurovereenkomst auto voorkomt bijtelling privégebruik auto niet

Wanneer een auto van de zaak op jaarbasis voor meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt, volgt een bijtelling. Sommige werknemers proberen onder die 500 privékilometers te blijven door de auto tijdens de vakantie te huren van de werkgever. Twee rechters beslisten onlangs dat deze huur de bijtelling niet voorkomt. De privékilometers tijdens de vakantie tellen dan gewoon mee. De vakantie kan daarmee wel erg duur uitpakken.

Wanneer aan een werknemer een auto ter beschikking is gesteld, dan wordt deze auto geacht ook voor privégebruik ter beschikking zijn gesteld. Dit geldt ook als de auto door een met de werkgever verbonden vennootschap ter beschikking is gesteld. Het voordeel van het privégebruik van de auto wordt belast via een bijtelling. De bijtelling blijft achterwege als met een sluitende kilometerregistratie kan worden aangetoond dat de auto niet of niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé is gebruikt.

Maximaal 500 privékilometers op jaarbasis is niet veel. Zeker niet als de werknemer met de auto op vakantie wil gaan. Onlangs besliste twee rechters in twee verschillende zaken dat een huurovereenkomst voor het gebruik van de auto tijdens de vakantie de ter beschikking stelling niet opschort. Het gevolg is dat de ter beschikking stelling van de auto tijdens de vakantie doorloopt en daarmee ook het aantal privékilometers. De huur van de ter beschikking gestelde auto – voor gebruik tijdens de vakantie – is dus geen oplossing om de bijtelling te voorkomen. Er zijn mogelijk wel alternatieven.

Uit rechtszaken kwam ook naar voren dat betaalde kosten niet zonder meer in mindering mogen worden gebracht op de bijtelling. Daarvoor gelden voorwaarden.