U bevindt zich hier: Home > Nieuws > Belastingplan 2019

Belastingplan 2019

Enkele highlights uit het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

 

Verhoging algemene heffingskorting en arbeidskorting.
Afschaffing aftrek scholingsuitgaven
Tarief van box 2 wordt verhoogd in 2020: 27,3% en 2021: 28,5% (is nu 25%)
Aftrekposten in de tweede schijf aftrekbaar tegen tarief van 49,5% verdere afbouw vanaf 2020.

 

Tarief voor de VPB gaat omlaag naar 19% (nu 20%) voor winsten tot 2 ton, daarboven 24% (is 25%)
Afschrijving gebouwen in eigen gebruik beperkt tot 100% WOZ waarde (nu nog 50%)
Dividendbelasting wordt per 1 januari 2020 afgeschaft
Verliesverrekening VPB vanaf 2019 nog maar zes jaar voorwaarts worden verrekend (nu nog negen jaar)

 

Lage BTW tarief wordt 9% (is nu nog 6%)
Kleineondernemersregeling wordt via een apart wetsvoorstel aangepast

 

Verlaagde bijtelling van 4% voor elektrisch nulemissieauto’s gelden tot een catalogusprijs van € 50.000 daarboven geldt een bijtelling van 22%