U bevindt zich hier: Home > IB aangifte 2017 checklist

IB aangifte 2017 checklist

Hieronder een lijstje met mogelijke stukken voor de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017.

Dit is slechts een hulpmiddel, twijfelt u over bepaalde zaken, schroom dan niet om ons een mailtje te sturen daarover:

 

 1. jaaropgave werkgever(s), uitkerende instanties (UWV jaaropgaven moet u zelf downloaden)
 2. fiscale opgave banken, verzekeringsmaatschappijen
 3. hypotheekoverzicht (saldo + betaalde rente in 2017)
 4. opgave waarde verzekerings- en beleggingspolissen e.d.
 5. medicijnen op voorschrift arts (niet medicijnen betaald uit het eigen risico)
 6. tandartskosten
 7. dieetkosten (op medisch voorschrift)
 8. fysiotherapie, thuiszorg etc.
 9. kosten vervoer naar arts, ziekenhuis e.d. (indien eigen vervoer aantal km x werkelijke kosten)
 10. voorlopige aanslagen van toeslagen (2017 én 2018 indien u die nog niet toe heeft gezonden)
 11. voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2017 en 2018 (alleen voor nieuwe klanten)
 12. jaaropgave kosten van kinderopvang
 13. zélf betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering + kopie polis (eenmalig of bij wijziging de polis meesturen)
 14. betaalde lijfentepremie / inleg bankspaarrekening
 15. uniform pensioen overzicht (met factor A 2016 daarop, of overzicht via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl) Dit overzicht zult u midden vorig jaar ontvangen hebben)
 16. notarisafrekening aan- en/of verkoop van uw woning (advieskosten hypotheek, taxatiekosten)
 17. aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 (i.v.m. WOZ waarde peildatum 01-01-2016) Let op dit is de aanslag die u begin vorig jaar ontving van de gemeente
 18. optioneel aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2018
 19. bonnen van verbouwing/verbetering van eigen woning als daar een extra nieuwe geldlenig voor is aangegaan in 2017
 20. als u een onderhandse lening bent aangegeven voor de eigen woning (kopie melding lening bij Belastingdienst)

Voor de aangifte 2017 melden wij al onze relaties aan voor de VIA (vooraf ingevulde aangifte). U ontvangt daarvoor een activeringscode, geeft u die s.v.p. tijdig aan ons door dan kunnen wij dat activeren.

Het kan voorkomen dat uw jaaropgave niet overeenstemt met de gegevens die de Belastingdienst heeft geregistreerd. Met de VIA kunnen we dit controleren. Daarnaast hebben wij dan ook inzicht in belaste afkoop van lijfrenteverzekering of kleine pensioenen.