U bevindt zich hier: Home > administratie

Met ingang van 1 september 2021 maakt de Belastingdienst het mogelijk om een doorlopende machtigingen aan te vragen voor IB, OB, VPB en Toeslagen. Daarmee kan, tot wederopzegging, toestemming woden gevraagd voor de registratie voor toekomstige jaren.

Met de opt-in brief die u van de Belastingdienst krijgt kunt u de doorlopende machtiging vervolgens activeren.

Dit bespaart ons beiden de behandeling van jaarlijkse brieven.

Het nieuwe proces verloopt vrijwel identiek aan het oude proces.

Wij hebben op 3 september voor iedereen deze machtigingen aangevraagd dus mogelijk wordt de brievenbus weer overspoelt met blauwe brieven.

Met ingang van 1 september 2021 maakt de Belastingdienst het mogelijk om een doorlopende machtigingen aan te vragen voor IB, OB, VPB en Toeslagen. Daarmee kunt u, tot wederopzegging, toestemming vragen voor de registratie van uw machtiging voor toekomstige jaren. Met de opt-in brief die uw klant vanuit de Belastingdienst krijgt kunt u de doorlopende machtiging vervolgens activeren. Dit bespaart u en uw klant de behandeling van jaarlijkse brieven. Het nieuwe proces verloopt vrijwel identiek aan het oude proces. De bestaande jaarlijkse machtigingen blijven bestaan. Indien u de doorlopende machtiging voor de inkomstenbelasting wilt gebruiken voor de VIA is het verstandig om de machtiging binnenkort aan te vragen/te activeren, als deze voor 1 december actief is wordt de VIA-machtiging 2021 automatisch actief. 

Wij hebben een klein aantal codes helaas niet ontvangen om de service berichten Toeslagen 2021 te activeren. Dat betekent dat wij zonder deze activering de Toeslagen niet controleren of wijzigen.

U ontvangt een nieuwe activeringscode stuur die s.v.p. zo spoedig mogelijk door (QR code van de activering) via Whatsapp.

Ook hebben we nog niet alle VIA (vooraf ingevulde aangiftegegevens) 2020 terug ontvangen. Stuur die s.v.p. ook zo spoedig mogelijk op. Deze zijn nog maar een klein maandje geldig. Zonder VIA kunnen we helaas geen aangifte voor u verzorgen. U heeft tot 3 maart de tijd om deze te laten activeren.

Om het komend jaar uw aangifte over het jaar 2020 te kunnen invullen en de gegevens die de Belastingdienst ontvangt te controleren vragen wij weer een VIA machtiging aan.

VIA staat voor vooraf ingevulde aangiftegegevens.

Ook voor dit proces vragen wij u de activeringscode door te geven. U kunt vanzelfsprekend ook de QR code die op die brief staat naar ons mailen of whatsappen.

U heeft tot 3 maart de tijd om deze te laten activeren.

Vandaag zijn de activeringscodes voor de toeslagen 2021 aangevraagd. Als u de code krijgt stuurt u die dan bij voorkeur per mail of whatsapp door.

Let op alleen de pagina met de activeringscode of de QR code.

Uiteraard ontvangt u weer een enveloppe van de Belastingdienst.

Het zat er al een poosje aan te komen maar vanaf 27 september 2020 kunt u zich registeren in het UBO-register. U bent verplicht dit binnen anderhalf jaar te doen.

Het raadplegen van het register gaat € 2,50 kosten. Als u de gegevens raadpleegt wordt dat vastgelegd.

De meldingsplicht geldt niet alleen voor BV’s en NV’s maar ook voor maatschappen en VOF’s.

Een UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie. Het kan ook om méér dan één persoon gaan. Denk aan (enkele) personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Soms heeft iemand niet aantoonbaar 25% aan economisch belang, maar heeft hij wel de feitelijke zeggenschap over een onderneming. Ook dan is die persoon een UBO.

Wordt u, als ondernemer, getroffen door de coronamaatregelen? Dan komt u straks misschien in aanmerking voor een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 20.000 voor uw vaste materiële kosten. Alle sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hier mogelijk voor in aanmerking.

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is bedoeld als tegemoetkoming voor de vaste materiële kosten. Ondernemingen krijgen afhankelijk van de omvang van hun bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor drie maanden. In aanmerking komen alle sectoren die onder de huidige TOGS vallen. Pas vanaf een omzetverlies van minstens 30% komt u in aanmerking voor de tegemoetkoming. De tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingheffing.

De nadere voorwaarden voor deze regeling zijn nu nog niet bekend.

Komt u in aanmerking voor de TOGS van € 4.000? Dan komt u straks misschien ook in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB van maximaal € 20.000. Dit is onder meer afhankelijk van uw vaste kosten en uw omzetderving. De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend.

Als u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen komt kunt u uitstel aanvragen voor omzetbelasting en loonheffingen. Voor de inkomstenbelasting en vennootschapbelasting geldt een andere procedure.

Daarnaast zijn er adviseurs aan Becon verbonden die naar behoefte werkzaamheden verrichten vanuit de regio:

Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting

Stuur ons een bericht wat u aan lagere winst verwacht voor 2020 wij kunnen dan digitaal het verzoek indienen om de voorlopige aanslag te verlagen. Teveel betaalde belasting ontvangt u dan terug.

Omzetbelasting en loonheffingen

Inmiddels is de mogelijkheid geopend om voor drie maanden uitstel van betaling van belastingen aan te vragen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Werktijdverkorting

Het kabinet heeft een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) ingevoerd.

Dat houdt voor werkgevers in dat bij een omzetverlies van tenminste 20% voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming loonkosten kan worden aangevraagd bij het UWV tot maximaal 90% van de loonsom.

De werknemers wordt 100% loon doorbetaald, eventueel is deze periode daarna met nog eens 3 maanden te verlengen.

De regeling voorziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De UWV gaat dit eventueel bevoorschotten en er wordt achteraf vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies is.

Er wordt nog gewerkt aan aanvraagmogelijkheden op dit moment (18 maart) is dat nog niet mogelijk.

Daarnaast zijn er adviseurs aan Becon verbonden die naar behoefte werkzaamheden verrichten vanuit de regio:

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen (zzp-ers) is er een voorziening getroffen die geënt is op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Deze voorziening wijkt af van de reguliere regeling hetgeen inhoudt dat er geen toets op levensvatbaarheid wordt toegepast, er wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.

De aanvraag moet ingediend worden bij de gemeente.

Daarnaast zijn er adviseurs aan Becon verbonden die naar behoefte werkzaamheden verrichten vanuit de regio:

De actuele toetsnormen vindt u op onze downloadpagina.

Vanaf februari 2020 zullen ook zakelijke kredieten geregistreerd worden in het BKR. Met de nieuwe code ZK zullen deze voortaan zichtbaar zijn. Het bedrag van het krediet wordt niet gemeld in het BKR