U bevindt zich hier: Home > auteur

Vanaf vandaag kunnen we ook aanvragen indienen bij Moneyou. Moneyou een 100% ABN-AMRO dochter kenmerkt zich door heldere voorwaarden, strakke afspraken en een eenvoud in de financieringsaanvraag.

Enkele kenmerken van Moneyou:
Vlot aanvraagproces en snelle verwerking
Rentekorting voor woningen met energielabel A
Calcasa Desktop Taxatie mogelijk
Consumptieve financiering mogelijk

Niet alleen zijn wij wettelijk verplicht periodieke toetsen af te leggen en “permanent actueel” te blijven ook voor Erkend Hypotheekadviseur moeten we jaarlijkse educatie volgen.

Dinsdag 16 januari 2024 zijn we dus niet bereikbaar op het vaste nummer.

De NHG-grens wordt vanaf 1 januari 2024 verhoogd naar € 435.000,- en zelfs tot € 461.100,- met energiebesparende voorzieningen. De borgtochtprovisie blijft op 0,6% van de lening.

Vanaf 2024 is het overigens ook verplicht bij NHG als je mede schuldenaar bent ook mede eigenaar te zijn van de woning.

De stichting zegt het belangrijk te vinden als iemand aansprakelijk is voor de lening ook het voordeel van het eigendom moet hebben. Het voordeel zou ook een nadeel (waardedaling) kunnen zijn, en verder geven ze aan dat het ook andersom het geval moet zijn. Als iemand eigenaar van die woning is ook schuldenaar moet zijn. Een merkwaardige stellingname want het was niet mogelijk om eigenaar te zijn en iemand anders de schuld in de schoenen te schuiven, toch? De aap komt uit de mouw, NHG verwacht simpelweg problemen als er noodgedwongen verkocht moet worden en de schuld op iemand verhaalt gaat worden zonder dat diegene eigenaar is.

Wij zijn tijdens de zomervakantie voor verzekeringsaangelegenheden beperkt bereikbaar. Zijn er zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen adviseur weer terug is bel dan naar 0316-848584 en u kunt worden doorgeschakeld met een op dat moment beschikbare collega.

Vanaf 2023 is het mogelijk om NHG te krijgen op een woning tot € 405.000 met energiebesparende voorzieningen zelfs tot € 429.300.

De borgtochtprovisie is gelijk gebleven en bedraagt eenmalig 0,6%

Andere wijziging is dat de taxateur en bouwkundig adviseur niet dezelfde persoon mogen zijn. (Voor zover dat al veel voorkomt). Bij einde relatie hoeft de partner niet persé de woning te hebben verlaten om voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid in aanmerking te komen dan kan worden volstaan met een ontruimingsverklaring … ook dat zal niet aan de orde van de dag zijn.

Hoe werkt het?

Bij de schademelding geeft u aan, dat u gebruik wenst te maken van Herstel in Natura. Voogd beoordeelt het verzoek en schakelt bij akkoord direct een hersteller in. De hersteller zal vervolgens contact opnemen voor een afspraak. Na herstel van een gedekte schade betalen wij rechtstreeks aan de hersteller. Eventueel verrekenbare B.T.W. en/of een eigen risico, worden bij verzekerde in rekening gebracht.

Wat verwachten wij van u?

Het is belangrijk, dat er zo snel mogelijk kan worden beoordeeld of er een hersteller kan worden ingeschakeld. Daarnaast is het belangrijk om de hersteller een zo goed mogelijk beeld van de schade te geven.

– Een duidelijke omschrijving van de (vermoedelijke) oorzaak van de schade.

– Foto’s: een overzichtsfoto zodat we kunnen zien wat er beschadigd is en waar de schade zich bevindt. Minimaal 1 detailfoto waarop de schade duidelijk te zien is.

– Aankoopnota(‘s) / aankoopgegevens (merk, type, aankoopbedrag, aankoopdatum, etc.).

– Bij glasschade: welk raam (welke verdieping), soort glas (enkel, dubbel, etc.)?

– Telefoonnummer en e-mailadres voor het maken van een afspraak

We ondervinden wat problemen met de mail sinds dit weekend. Verzenders krijgen een foutmelding, een paar minuten later versturen werkt dan weer wel. Het probleem is bij de softwareleverancier in onderzoek. Excuses voor het ongemak, we hopen dat het snel verholpen is.

https://www.levenwonen.nl/rc/e5b1a434-27bf-4c87-a646-45c533c70d31

Klik op de link voor een nadere beschouwing door Stichting Erkend Hypotheekadviseurs.

Voor het jaar 2022 heeft de NHG zoals gebruikelijk weer een aantal wijzigingen in petto. De wellicht meest in het oog springende treft u hieronder kort aan.

Met ingang van 1 september 2021 maakt de Belastingdienst het mogelijk om een doorlopende machtigingen aan te vragen voor IB, OB, VPB en Toeslagen. Daarmee kan, tot wederopzegging, toestemming woden gevraagd voor de registratie voor toekomstige jaren.

Met de opt-in brief die u van de Belastingdienst krijgt kunt u de doorlopende machtiging vervolgens activeren.

Dit bespaart ons beiden de behandeling van jaarlijkse brieven.

Het nieuwe proces verloopt vrijwel identiek aan het oude proces.

Wij hebben op 3 september voor iedereen deze machtigingen aangevraagd dus mogelijk wordt de brievenbus weer overspoelt met blauwe brieven.